Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Hoa Hồng hoa mận bằng giấy- Roses and almond flowers

giant white rose- 
60cm


roses and almond flowers- 
20- 30cm


white roses- 
15cm


white almond flowers- 
30 -40cm


almond flower- 
40cm


roses and almond
30cm

almond flower
50cm

white almond
multisizes

made to oder, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét